Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 112 sách giáo khoa Toán Đại số và Giải tích lớp 12 : Tính các tích phân đã cho.

Đề bài:

Tính các tích phân sau:

Câu hỏi bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12

» Xem thêm: Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Đáp án bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12 phần 2

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm đáp án các bài tập trong Bài 2: Tích phân hoặc hướng dẫn giải bài tập Toán Giải tích 12 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top