Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 112 sách giáo khoa Toán Đại số và Giải tích lớp 12 : Tính các tích phân đã cho.

Đề bài:

Tính các tích phân sau:

Câu hỏi bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12

» Xem thêm: Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Đáp án bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 1 trang 112 sgk giải tích lớp 12 phần 2

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm đáp án các bài tập trong Bài 2: Tích phân hoặc hướng dẫn giải bài tập Toán Giải tích 12 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu