Bài 6 trang 113 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 6 trang 113 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12 : Tính tích phân bằng hai phương pháp.

Đề bài

Tính tích phân Câu hỏi bài 6 trang 113 sgk giải tích lớp 12 bằng hai phương pháp: 

a) Đổi biến số : U = 1 - x

b) Tính tích phân từng phần.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 6 trang 113 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 6 trang 113 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 6 trang 113 sgk giải tích lớp 12

--------------------------------------------------------------------

    Mời các bạn truy cập mục tài liệu Giải Toán 12 để tham khảo thêm hướng dẫn giải chi tiết các bài tập khác trong SGK môn Toán lớp 12 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu