Bài 4 trang 101 sgk Giải tích 12

Xuất bản: 20/06/2018 - Cập nhật: 25/06/2020 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 101 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính...

Đề bài

Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

Câu hỏi bài 4 trang 101 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần:
Hướng dẫn giải bài 4 trang 101 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 101 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 4 trang 101 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 4 trang 101 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu c bài 4 trang 101 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu d bài 4 trang 101 sgk giải tích lớp 12

» Tham khảo bài tiếp theo: Bài 3 trang 101 Giải tích lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM