Bài 2 trang 100 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn cách giải bài tập 2 trang 100 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12 - Tìm nguyên hàm của các hàm số.

Giải toán lớp 12 - Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 2 trang 100 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 bài học về Nguyên hàm, chương 3.

Đề bài

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau?

Câu hỏi bài 2 trang 100 sgk giải tích lớp 12

» Tham khảo thêm: Bài 3 trang 101 Giải tích 12

Hướng dẫn giải

+) Biến đổi các biểu thức cần tính nguyên hàm về các hàm số dạng cơ bản.

+) Sau đó sử dụng các công thức nguyên hàm cơ bản để làm bài toán: 

Hướng dẫn giải bài 2 trang 100 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 100 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 100 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 2 trang 100 sgk giải tích lớp 12 phần 2

Chúc các bạn học tốt !

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 100 SGK Giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu