Bài 2 trang 100 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn cách giải bài tập 2 trang 100 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12 - Tìm nguyên hàm của các hàm số.

Giải toán lớp 12 - Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 2 trang 100 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 bài học về Nguyên hàm, chương 3.

Đề bài

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau?

Câu hỏi bài 2 trang 100 sgk giải tích lớp 12

» Tham khảo thêm: Bài 3 trang 101 Giải tích 12

Hướng dẫn giải

+) Biến đổi các biểu thức cần tính nguyên hàm về các hàm số dạng cơ bản.

+) Sau đó sử dụng các công thức nguyên hàm cơ bản để làm bài toán: 

Hướng dẫn giải bài 2 trang 100 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 100 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 100 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 2 trang 100 sgk giải tích lớp 12 phần 2

Chúc các bạn học tốt !

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu