Bài 1 trang 100 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 100 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại ?

Đề bài

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại ?

Câu hỏi bài 1 trang 100 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng định nghĩa: Hàm số f(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu F'(x) = F(x) với mọi x thuộc tập xác định.

+) Sử dụng các công thức tính đạo hàm của các hàm cơ bản: Hướng dẫn giải bài 1 trang 100 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 1 trang 100 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 100 sgk giải tích lớp 12
 

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm các đáp án khác:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 100 sgk Giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu