Bài 1 trang 100 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 100 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại ?

Đề bài

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại ?

Câu hỏi bài 1 trang 100 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng định nghĩa: Hàm số f(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu F'(x) = F(x) với mọi x thuộc tập xác định.

+) Sử dụng các công thức tính đạo hàm của các hàm cơ bản: Hướng dẫn giải bài 1 trang 100 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 1 trang 100 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 100 sgk giải tích lớp 12
 

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm các đáp án khác:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top