Tiếng Anh 7 Global success Unit 4 Skills 2

Xuất bản: 09/11/2022 - Cập nhật: 10/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 4 Skills 2 bao gồm: nghe, viết, dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 4 phần kĩ năng 2 trang 47 SGK.

Giải bài tập Unit 4 Skills 2 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 4 Skills 2

Hướng dẫn học Unit 4: Music and Arts nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung các phần kĩ năng nghe và viết sau đó đưa ra phần trả lời câu hỏi.

1. Discuss the question below with a partner.

(Thảo luận câu hỏi với bạn bè.)

What do you know about street painting?

(Bạn biết gì về vẽ tranh đường phố?)

Gợi ý

Street painting is a form of artwork that is displayed in public on surrounding buildings, on streets, trains and other publicly viewed surfaces.

(Vẽ tranh đường phố là một dạng tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trước công chúng trên các tòa nhà xung quanh, trên đường phố, xe lửa và các bề mặt được xem công khai khác.)

2. Listen to a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear.

(Nghe một người đàn ông nói về bức tranh đường phố và đánh dấu (✓) vào những từ bạn nghe được.)

1. artists (họa sĩ / nghệ sĩ)

2. music (âm nhạc)

3. painting (bức vẽ)

4. enjoy (thích / tận hưởng / thưởng thức)

5. museum (bảo tàng)

Trả lời

Audio script

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to enjoy and take part in them. Many of them are free too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. It is free for everyone. About 100,000 visitors come to enjoy it. About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

Tạm dịch

Vẽ tranh đường phố - hay nghệ thuật đường phố - là một loại hình nghệ thuật lâu đời. Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn. Ngày nay, bạn có thể thấy các sự kiện vẽ tranh đường phố ở khắp mọi nơi. Chúng thu hút nhiều người đến thưởng thức và tham gia. Nhiều trong số chúng cũng miễn phí. Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!

Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và bây giờ diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên. Nó miễn phí cho tất cả mọi người. Khoảng 100.000 lượt khách đến thưởng thức. Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!

Trả lời

1. artists

2. painting

3. enjoy

3. Listen to the passage again and choose the correct answers.

(Nghe lại đoạn văn và chọn đáp án đúng.)

1. Street painting began ______. (Vẽ tranh đường phố bắt đầu...)

A. in the 16th century (vào thế kỉ 16)

B. in the 6th century (vào thế kỉ 6)

C. in 1994 (vào năm 1994)

2. At a street painting event, you can ______. (Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể...)

A. buy a painting (mua tranh vẽ)

B. talk to artists (trò chuyện với các họa sĩ)

C. become an artist (trở thành một họa sĩ)

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______. (Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth diễn ra...)

A. only sometimes (chỉ thi thoảng)

B. every month (mỗi tháng)

C. every year (mỗi năm)

4. About ______ artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival. (Khoảng ... họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

A. 100,000

B. 600

C. 60

Audo script

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to enjoy and take part in them. Many of them are free too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. It is free for everyone. About 100,000 visitors come to enjoy it. About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

Tạm dịch

Vẽ tranh đường phố - hay nghệ thuật đường phố - là một loại hình nghệ thuật lâu đời. Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn. Ngày nay, bạn có thể thấy các sự kiện vẽ tranh đường phố ở khắp mọi nơi. Chúng thu hút nhiều người đến thưởng thức và tham gia. Nhiều trong số chúng cũng miễn phí. Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!

Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và bây giờ diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên. Nó miễn phí cho tất cả mọi người. Khoảng 100.000 lượt khách đến thưởng thức. Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!

Trả lời

1. A: Street painting began in the 16th century. (Vẽ tranh đường phố bắt đầu vào thế kỉ 16.)

Giải thích: In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. (Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn.)

2. C:  At a street painting event, you can become an artist. (Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể trở thành một họa sĩ.)

Giải thích: So join in and become an artist yourself! (Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!)

3. C: The Lake Worth Street Painting Festival happens every year. (Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth diễn ra mỗi năm.)

Giải thích: One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers.  (Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và bây giờ diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên.)

4. B: About 600 artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival. (Khoảng 600 họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

Giải thích: About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery! (Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!)

4. Read the following letter and choose the correct answers.

(Đọc bức thư sau và chọn câu trả lời đúng.)

28 Pham Van Dong Rd. Ha Noi

Nov 15, 20...

Hey Jack,

Let's go to see the water puppet show this Saturday night at 8 p.m. At the show, you can see how artists control the puppets on water. I'm sure you'll like it. It's at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. How about meeting at 7:45 outside the theatre? Let me know if you can make it.

Looking forward to seeing you there.

Best,

Chau

1. This letter is from Chau to ___________.

(Bức thư này từ Châu gửi đến...)

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (một giáo viên)

C. an old man (một ông lão)

2. Chau writes this letter to ________.

(Châu viết bức thư này để...)

A. order Jack to perform a show (yêu cầu Jack trình diễn một tiết mục)

B. invite Jack to see a show (mời Jack đi xem một màn trình diễn)

C. make a complaint (đưa ra lời phàn nàn)

Tạm dịch bức thư

28 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội

15 tháng 11, 20 ...

Này, Jack,

Hãy cùng đi xem múa rối nước vào tối thứ Bảy tuần này lúc 8 giờ tối nhé. Tại chương trình, bạn có thể xem cách các nghệ sĩ điều khiển các con rối trên mặt nước. Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó. Nó ở 57B đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Gặp nhau lúc 7:45 ngoài rạp nhé? Hãy cho tôi biết bạn có thể đến hay không nhé. Mong sẽ gặp bạn ở đó.

Thân ái,

Châu

Trả lời

1 - A. This letter is from Chau to a friend. (Bức thư của Châu gửi đến một người bạn.)

Giải thích: Hey Jack, => cách xưng hô dành cho bạn bè

2 - B. Chau writes this letter to invite Jack to see a show. (Châu viết bức thư này để mời Jack đi xem một chương trình.)

Giải thích: Let's go to see the water puppet show…. (Hãy đi xem chương trình múa rối nước ….)

5. Write a letter to invite someone to a street painting festival, using the following cues.

(Viết thư mời ai đó đến Lễ hội vẽ tranh đường phố, sử dụng những gợi ý sau.)

- Event: Street Painting Festival (Sự kiện: Lễ hội vẽ tranh đường phố)

- Start time: 9 o'clock, Sunday morning (Thời gian bắt đầu: 9h, sáng Chủ nhật)

- Place: Central Rd. (Địa điểm: Central Rd.)

- Activities: meeting street artists, drawing pictures on the street (Hoạt động: gặp gỡ các họa sĩ đường phố, vẽ tranh trên đường phố)

- Time to meet: 8:45  (Thời gian gặp nhau: 8:45)

Trả lời

468 Lang St, Ha Noi

Nov 12, 2021

Hi Nam,

Let's go to see the Street Painting Festival this Sunday morning at 9 a.m. At the festival, you can meet street artists, draw pictures on the street. I'm sure you'll like it. It's at Central Rd.t. How about meeting at 8:45 at the bus stop? Let me know if you can make it.

Looking forward to seeing you there.

Best,

Linh

Tạm dịch

468 đường Láng, Hà Nội

12 tháng 11 năm 2021

Chào Nam,

Hãy đi xem Lễ hội Vẽ tranh Đường phố vào sáng Chủ nhật này lúc 9 giờ sáng. Tại lễ hội, bạn có thể gặp gỡ các nghệ sĩ đường phố, vẽ tranh trên đường phố. Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó. Nó ở Central Rd. Gặp bạn lúc 8:45 ở bến xe buýt thì sao? Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể đến. Mong sẽ được gặp bạn ở đó.

Thân ái,

Linh

Xem thêm:

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 4 A Skills 2 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM