Tiếng Anh 7 Global success Unit 11 Skills 2

Xuất bản: 09/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 11 Skills 2 bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 11 phần nghe và viết trang 121 SGK.

Mục lục nội dung

Giải bài tập Unit 11 Skills 2 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 11 Skills 2

Hướng dẫn học Unit 11: Travelling In The Future nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

Listening

1. Circle the words or phrases that you think are used to describe the future means of transport. (Khoanh tròn những từ hoặc cụm từ mà bạn cho là dùng để mô tả các phương tiện giao thông trong tương lai.)

Answer

A. comfortable

B. eco-friendly

C. having an autopilot function

Tạm dịch

A. thoải mái

B. thân thiện với môi trường

C. có chức năng lái tự động

D. chạy bằng dầu

2. Listen to a talk between Mr Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer. (Nghe buổi nói chuyện giữa Mr Hà và các học viên của mình. Họ đang nói về bao nhiêu phương tiện giao thông? Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.)

Bài nghe

Thầy Hà: Nào giờ chúng ta chuyển sang những phương tiện giao thông trong tương lai. Em nghĩ con người sẽ di chuyển thể nào ở năm 2050, Tom?

Tom: Em nghĩ con người sẽ sử dụng tàu cao tốc ạ. Tàu cao tốc sẽ nhanh hơn và an toàn hơn xe hơi và chúng có thể giúp tránh các tai nạn giao thông.

Lan: Tớ nghĩ tàu trên không cũng sẽ rất phổ biến đấy. Chúng không chiếm nhiều không gian và cũng sẽ an toàn vì chúng hoạt động nhờ hệ thống tự lái.

Tom: Nhưng tàu trên không là quá đắt đỏ để học sinh có thể sử dụng. Chong chóng tre sẽ rẻ hơn và dễ sử dụng hơn. Họ sẽ chỉ cần đeo chong chóng tre vào và bay tới trường.

Thầy Hà: Nghe thú vị đấy. Thế còn di chuyển trên biển thì sao?

Lan: Em nghĩ  là con người sẽ sử dụng tày chạy bằng năng lượng mặt trời để di chuyển trên biển ạ. Chúng sẽ thân thiện với môi trường và cũng dễ chịu nữa...

Answer

C. 4

- bullet trains

- skyTrans

- bamboo-copters

- solar-powered ships

3. Listen to the talk again and complete each sentence with ONE word. (Nghe lại bài nói và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

Bài nghe

Thầy Hà: Nào giờ chúng ta chuyển sang những phương tiện giao thông trong tương lai. Em nghĩ con người sẽ di chuyển thể nào ở năm 2050, Tom?

Tom: Em nghĩ con người sẽ sử dụng tàu cao tốc ạ. Tàu cao tốc sẽ nhanh hơn và an toàn hơn xe hơi và chúng có thể giúp tránh các tai nạn giao thông.

Lan: Tớ nghĩ tàu trên không cũng sẽ rất phổ biến đấy. Chúng không chiếm nhiều không gian và cũng sẽ an toàn vì chúng hoạt động nhờ hệ thống tự lái.

Tom: Nhưng tàu trên không là quá đắt đỏ để học sinh có thể sử dụng. Chong chóng tre sẽ rẻ hơn và dễ sử dụng hơn. Họ sẽ chỉ cần đeo chong chóng tre vào và bay tới trường.

Thầy Hà: Nghe thú vị đấy. Thế còn di chuyển trên biển thì sao?

Lan: Em nghĩ  là con người sẽ sử dụng tày chạy bằng năng lượng mặt trời để di chuyển trên biển ạ. Chúng sẽ thân thiện với môi trường và cũng dễ chịu nữa...

Answer

1. accidents

2. autopilot

3. expensive

4. Bamboo-copters

5. eco-friendly

Tạm dịch

1. Tàu cao tốc sẽ nhanh hơn, an toàn hơn và người lái sẽ tránh được các tai nạn giao thông.

2. Tàu trên không sẽ chiếm ít diện tích hơn và hoạt động nhờ hệ thống tự lái.

3. Tàu trên không có thể quá đắt dành cho học sinh.

4. Chong chóng tre sẽ rẻ hơn và dễ dùng hơn.

5. Tàu chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ thân thiện với môi trường và thoải mái.

Writing

4. Work in pairs. Choose one future means of transport in 3 and tick (✓) the words and phrases that describe its advantages. Can you add more words and phrases? (Làm việc theo cặp. Chọn một trong 3 phương tiện giao thông tương lai và đánh dấu (✓) vào các từ và cụm từ mô tả ưu điểm của nó. Bạn có thể thêm nhiều từ và cụm từ hơn không?)

Answer

AdvantagesTick (✓)
green (xanh, thân thiện môi trường)
polluting the environment (ô nhiễm môi trường)
expensive (đắt)
safe (an toàn)
comfortable (thoải mái)
convenient (thuận tiện)
causing noise (gây tiếng ồn)
fast (nhanh)

5. Now write a paragraph of about 70 words about the advantages of the means of transport you've chosen. Start your writing as shown below.

(Bây giờ, hãy viết một đoạn văn khoảng 70 từ về những ưu điểm của các phương tiện giao thông mà bạn đã chọn. Bắt đầu bài viết của bạn như hình dưới đây.)

Answer

I think people will like travelling by bullet trains in the future because it has many advantages. First, travelling by bullet trains is very eco-friendly. It helps reducing the huge amount of transport and traffic jams. Second, travelling bullet trains are much faster than driving a car. Finally, using bullet trains are safe. Tens of thousands of people die each year in automobile accidents, but trains are one of the safest forms of transportation we currently have.

Tạm dịch

Tôi nghĩ mọi người sẽ thích đi du lịch bằng tàu cao tốc trong tương lai vì nó có nhiều ưu điểm. Đầu tiên, di chuyển bằng tàu cao tốc rất thân thiện với môi trường. Nó giúp giảm thiểu lượng lớn phương tiện giao thông và tắc đường. Thứ hai, đi tàu cao tốc nhanh hơn nhiều so với lái ô tô. Cuối cùng, sử dụng tàu cao tốc là an toàn. Hàng chục nghìn người chết mỗi năm vì tai nạn ô tô, nhưng tàu hỏa là một trong những phương tiện giao thông an toàn nhất mà chúng ta hiện có.

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 11

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 11 Skills 2 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM