Tiếng Anh 7 Global success Unit 9 Skills 2

Xuất bản: 15/11/2022 - Cập nhật: 16/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 9 Skills 2 bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 8 phần nghe và viết trang 99 SGK.

Mục lục nội dung

Giải bài tập Unit 9 Skills 2 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 9 Skills 2

Hướng dẫn học Unit 9: Festivals Around The World nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

Listening

1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner. (Hãy nhìn con vật bên dưới. Thảo luận các câu hỏi sau đây với một bạn cùng lớp.)

Answer

1. What is it?

- It's a turkey.

2. What festival is it a part of?

- It is a part of Thanksgiving.

Tạm dịch

1. Nó là con gì?

- Nó là gà tây.

2. Nó là một phần của lễ hội nào?

- Nó là một phần của Lễ Tạ ơn.

2. Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. (Bây giờ hãy nghe Mark kể về cách gia đình anh ấy tổ chức một lễ hội. Kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Audio script

Hello everyone. I'm Mark. Today I'm going to talk about Thanksgiving, or Turkey Day. It's a national holiday. People from Canada and the USA celebrate it every year to be thankful for successful harvests. In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November. We usually prepare a feast for family and friends. Both adults and children take part in the food preparation. Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread. After the meal, we play board games together. My family usually takes this opportunity to help others. My parents volunteer to cook and serve food to homeless people. My sister and I read books to old people in a nursing home near our house.

Tạm dịch

Xin chào mọi người. Mình là Mark. Hôm nay mình sẽ trình bày về ngày lễ Tạ ơn, hay còn gọi là Ngày Gà tây. Đó là một ngày lễ của đất nước. Những người đến từ Canada và Mỹ kỉ niệm ngày này hằng năm để tỏ lòng biết ơn những mùa vụ bội thu. Ở Mỹ, chúng mình kỉ niệm ngày này vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng 11. Chúng mình thường chuẩn bị một bữa tiệc cho gia đình và bạn bè. Cả người lớn và trẻ em đều tham gia chuẩn bị đồ ăn. Một số những món ăn truyền thống là gà tây, khoai lang và bánh  mì bắp. Sau bữa ăn, chúng mình cùng nhau chơi các trò chơi dạng bảng. Gia đình mình thường nhân cơ hội này giúp đỡ người khác. Bố mẹ mình tự nguyện nấu và mang đồ ăn đến cho những người vô gia cư. Chị gái mình và mình đọc sách cho những người già một viện dưỡng lão gần nhà.

3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe lại và quyết định xem các câu dưới đây đúng (T) hay sai (F).

Tạm dịch

TF
1. Chỉ những người đến từ Mỹ mới kỉ niệm ngày lễ Tạ ơn.
2. Mọi nguời kỉ niệm ngày này vào ngày thứ Năm của tuần thứ ba của tháng 11.
3. Các thành viên trong gia đình và bạn bè thường quây quần để ăn một bữa tiệc.
4. Trong gia đình của anh ấy, chỉ có người lớn chuẩn bị cho bữa tiệc.
5. Bánh mì bắp là một trong những món ăn truyền thống.
6. Sau bữa ăn, họ chơi trò chơi dạng bảng.

Answer

1. F        4. F

2. F        5. T

3. T        6. T

Writing

4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. (Hãy nghĩ về một lễ hội mà gia đình bạn thường tổ chức. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của bạn.)

Answer

- The festival I love is Tet holiday.

- We often celebrate it once every year in some days from the end of the twelveth lunar month to celebrate an upcoming year.

- Chung Cake is the traditional food associated with Tet holiday.

- I wholeheartedly like the festival due to the fact that at Tet, my family have a chance to reunite and I am given lucky money in red envelops.

Tạm dịch

- Lễ hội mình yêu thích là Tết.

- Chúng mình thường tổ chức lễ mỗi năm một lần trong một vài ngày từ cuối tháng mười hai âm lịch để kỷ niệm một năm sắp tới.

- Bánh Chưng là món ăn truyền thống gắn liền với ngày Tết.

- Mình rất thích lễ hội này vì Tết đến gia đình có dịp đoàn tụ và mình được nhận lì xì trong phong bao đỏ.

5. Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy viết một email khoảng 70 từ để nói với Mark về lễ hội. Sử dụng các ghi chú trong bài tập 4.)

Answer

Dear Mark,

How are you? I'm going to tell you about Tet holiday in Vietnam, my favourite festival. We often celebrate it once every year on some days from the end of the twelfth lunar month to celebrate an upcoming year. Chung Cake is the traditional food associated with Tet holiday. I wholeheartedly like the festival due to the fact that at Tet, my family has a chance to reunite and I am given lucky money in red envelopes.

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Tạm dịch

Mark thân mến,

Bạn khỏe không? Mình sẽ kể cho bạn nghe về ngày Tết của mình ở Việt Nam, cũng là lễ hội yêu thích của mình. Chúng mình thường tổ chức lễ hội này mỗi năm một lần vào một số ngày từ cuối tháng mười hai âm lịch để ăn mừng một năm sắp tới. Bánh Chưng là món ăn truyền thống gắn liền với ngày Tết. Mình rất thích lễ hội này vì Tết đến gia đình có dịp đoàn tụ, và mình được nhận lì xì trong phong bao đỏ.

Mình hy vọng một ngày nào đó bạn có thể tham gia lễ hội này với chúng mình.

Thân ái,

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 9

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 9 Skills 2 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM