Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Skills 2

Xuất bản: 11/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Skills 2 bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 12 phần nghe và viết trang 131 SGK.

Mục lục nội dung

Giải bài tập Unit 12 Skills 2 tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Skills 2

Hướng dẫn học Unit 12: English - Speaking Countries nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

Listening

A tour around London (Một chuyến tham quan quanh London)

1. Work in groups. Match the phrases to the pictures. (Làm việc nhóm. Nối các cụm từ với hình ảnh.)

Answer

1. Changing of the Guard (đổi lính gác)

2. Buckingham Palace (cung điện Buckingham)

2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. (Một hướng dẫn viên du lịch đang nói về lịch trình cho chuyến đi trong ngày ở London. Lắng nghe và điền vào bảng thời gian.)

Audio script

Welcome to our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we'll go to Buckingham Palace. The Queen and her family live there. You can see the Queen's beautiful garden, and her collection of artworks. Remember to watch the Changing of the Guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the Clock Tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1:00 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return to our hotel at 5:00 p.m.

Tạm dịch

Chào mừng đến với chuyến đi một ngày ở Luân Đôn. Vào 9 giờ 30 sáng, chúng ta sẽ đến cung điện Buckingham. Nữ hoàng và gia đình của bà sống tại đây. Bạn có thể nhìn thấy khu vườn tuyệt đẹp của Nữ hoàng, và bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật của bà. Hãy nhớ xem Nghi thức đổi lính gác vào lúc 11 giờ 30 trưa. Chúng ta cũng sẽ đi thăm Big Ben. Nó là Tháp Đồng Hồ nằm bên bờ sông Thames. Nó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Vương Quốc Anh. Bữa trưa sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều. Sau đó các bạn có thể đi xung quang và chụp ảnh. Chúng ta sẽ quay trở lại để lên thuyền  vào lúc 3 giờ 15 chiều trên sông Thames. Bạn có thể nhìn thấy những địa điểm tham quan lịch sử  dọc bờ sông. Đoàn ta sẽ quay trở lại khách sạn vào lúc 5 giờ chiều.

Answer

(1) 11:30 am

(2) 1:00 pm

(3) 3:15 pm

(4) 5:00 pm

3. Listen again and complete each sentence with ONE word. (Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ.)

Audio script

Welcome to our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we'll go to Buckingham Palace. The Queen and her family live there. You can see the Queen's beautiful garden, and her collection of artworks. Remember to watch the Changing of the Guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the Clock Tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1:00 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return to our hotel at 5:00 p.m.

Answer

1. Queen

2. garden

3. Clock

4. photos

5. attractions

Tạm dịch

Chào mừng đến với chuyến đi một ngày ở Luân Đôn. Vào 9 giờ 30 sáng, chúng ta sẽ đến cung điện Buckingham. Nữ hoàng và gia đình của bà sống tại đây. Bạn có thể nhìn thấy khu vườn tuyệt đẹp của Nữ hoàng, và bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật của bà. Hãy nhớ xem Nghi thức đổi lính gác vào lúc 11 giờ 30 trưa. Chúng ta cũng sẽ đi thăm Big Ben. Nó là Tháp Đồng Hồ nằm bên bờ sông Thames. Nó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Vương Quốc Anh. Bữa trưa sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều. Sau đó các bạn có thể đi xung quang và chụp ảnh. Chúng ta sẽ quay trở lại để lên thuyền  vào lúc 3 giờ 15 chiều trên sông Thames. Bạn có thể nhìn thấy những địa điểm tham quan lịch sử dọc bờ sông. Đoàn ta sẽ quay trở lại khách sạn vào lúc 5 giờ chiều.

1. Nữ hoàng và gia đình của bà sống ở cung điện Buckingham.

2. Ở cung điện, bạn có thể nhìn thấy khu vườn tuyệt đẹp của Nữ hoàng.

3. Một cái tên khác của Big Ben là Tháp Đồng Hồ.

4. Sau bữa trưa, bạn có thể đi xung quanh và chụp ảnh.

5. Ở trên thuyền, bạn có thể trông thấy những địa điểm than quan lịch sử dọc bờ sông.

Writing

4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. (Làm việc theo cặp. Điền vào bảng với thông tin về chuyến tham quan London.)

Answer

TimePlaceActivity
9.30 a.mBuckingham Palace

- visiting the Queen's garden

- watching the Changing of the Guard

10.30 a.mBig Ben- taking photos with the tower
11.30 a.mLunch- going around and eating
2.00 p.mthe river- seeing historic building along the river
3.00 p.mHotel- back to the hotel

Tạm dịch

Thời gianĐịa điểmHoạt động
9.30 a.mBuckingham Palace

- tham quan khu vườn của Nữ hoàng

- xem Sự thay đổi của lính gác

10.30 a.mBig Ben- chụp ảnh với tháp
11.30 a.mBưa trưa- đi xung quanh và ăn
2.00 p.mSông- nhìn thấy tòa nhà lịch sử dọc theo sông
3.00 p.mKhách sạn- trở lại khách sạn

5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

(Hãy tưởng tượng rằng bạn đã tham gia chuyến tham quan London. Viết nhật ký khoảng 70 từ về chuyến tham quan của bạn, dựa trên bảng 4 hoặc sử dụng trí tưởng tượng của bạn.)

Answer

First, we went to Buckingham Palace at 9.30 a.m. We visited the Queen’s garden then watched the Changing of the Guard. Next, at 10.30 am, we went to Big Ben Tower to sightseeing and take some photos with this great clock. We went around the city and ate lunch at 11.20 a.m. After lunch, we took a rest and started a boat ride to see historic building along the river at 2.00 p.m. Finally, we were back to hotel at 4.00 p.m.

Tạm dịch

Đầu tiên, chúng tôi đến Cung điện Buckingham lúc 9h30 sáng. Chúng tôi đến thăm khu vườn của Nữ hoàng, sau đó xem Sự thay đổi của những người bảo vệ. Tiếp theo, 10h30, chúng tôi đến tháp Big Ben để ngắm cảnh và chụp một số bức ảnh với chiếc đồng hồ tuyệt vời này. Chúng tôi đi quanh thành phố và ăn trưa lúc 11 giờ 20. Sau bữa trưa, chúng tôi nghỉ ngơi và bắt đầu đi thuyền để xem tòa nhà lịch sử dọc sông lúc 2 giờ chiều. Cuối cùng, chúng tôi đã trở lại khách sạn lúc 4 giờ chiều.

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 12

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Skills 2 do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM