Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Getting Started

Xuất bản: 10/11/2022 - Cập nhật: 15/11/2022 - Tác giả:

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Getting Started bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 7 bài 12 phần bắt đầu trang 124-125 SGK.

Giải bài tập Unit 12 Getting Started tiếng Anh 7 sách Global Success giúp các em học tốt Tiếng Anh 7 hơn mỗi ngày.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Getting Started

Hướng dẫn học Unit 12: English - Speaking Countries nằm trong bộ tài liệu giải SGK Tiếng Anh 7 Global success sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

A holiday in Australia

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

Audio script

Mark: How was your holiday in Australia, Phong?

Phong: It was fantastic! I got to use my English in real life: asking for directions, reading maps, talking to local people..

Mark: Oh...Your English is much better.

Phong: Thanks.

Mark: Did you travel a lot?

Phong: Just around Melbourne, the city with four seasons in a day.

Mark: Wow ... I didn't know that. How was it?

Phong: It was great! We took a tour to Phillip Island.

Mark: What did you see?

Phong: We went penguin watching.

Mark: It sounds pretty exciting.

Phong: It was. Australia has amazing landscapes.

Mark: Yes, and Australians love outdoor activities.

Phong: Right. There were plenty of people enjoying the parks and beaches.

Mark: I'm glad that you had a wonderful time there.

Phong: Thanks, Mark.

Tạm dịch

Mark: Kỳ nghỉ ở Úc của bạn thế nào, Phong?

Phong: Thật tuyệt vời! Tôi phải sử dụng tiếng Anh của mình trong ngoài đời: hỏi đường, đọc bản đồ, nói chuyện với người dân địa phương ..

Mark: Ồ ... Tiếng Anh của bạn tốt hơn nhiều

Phong: Cảm ơn.

Mark: Bạn có đi du lịch nhiều không?

Phong: Chỉ quanh Melbourne, thành phố có bốn mùa trong ngày.

Mark: Wow ... Tôi không biết điều đó. Nó thế nào?

Phong: Thật tuyệt vời! Chúng tôi đã có một chuyến tham quan đến Đảo Phillip.

Mark: Bạn đã thăm những gì?

Phong: Chúng tôi đi xem chim cánh cụt.

Mark: Nghe có vẻ khá thú vị.

Phong: Đúng vậy. Úc có những cảnh quan tuyệt vời.

Mark: Đúng vậy, và người Úc thích các hoạt động ngoài trời.

Phong: Chính xác. Có rất nhiều người vui chơi ở các công viên và bãi biển.

Mark: Tôi rất vui vì bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó.

Phong: Cảm ơn Mark.

2. What are Phong and Mark talking about?

A. Phong’s holiday in Australia

B. English – speaking countries

C. The tour to Philip Island

Tạm dịch

Phong và Mark đang nói chuyện gì vậy?

A. Kì nghỉ của Phong ở Úc

B. Các nước nói tiếng Anh

C. Chuyến tham quan đến Đảo Philip

Answer

A. Phong’s holiday in Australia

3. Read again and tick (✓) the information you can find in the conversation. (Đọc lại và đánh dấu (✓) thông tin bạn có thể tìm thấy trong cuộc trò chuyện.)

Answer

1. In Australia, Phong used English in real life. (Ở Úc, Phong sử dụng tiếng Anh ngoài đời.)
2. Phong visited some museums. (Phong đi thăm một số viện bảo tàng.)
3. Phillip Island is far from Melbourne. (Đảo Phillip cách Melbourne rất xa.)
4. Australia is beautiful. (Nước Úc xinh đẹp.)
5. Australians love outdoor activities. (Người Úc yêu thích các hoạt động ngoài trời.)

4. Complete the sentences with the words and phrases from the box. (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong hộp.)

Answer

1. landscape

2.watching

3. island

4. sunset

5. Autralians

Tạm dịch

1. Đây là bức tranh vẽ phong cảnh ở làng quê em.

2. - Bạn đã đi ngắm cảnh ở đâu?

- Ở bãi biển.

3. Phú Quốc có phải là một hòn đảo không?

- Vâng, đúng vậy.

4. Chúng tôi đã ăn tối trên bãi biển sau khi mặt trời lặn.

5. Hầu hết người Úc thích các môn thể thao và trò chơi ngoài trời.

5. Game: What’s its capital city? Work in groups. Match the countries with their capitals. The first group to find all the correct answers wins. (Trò chơi: Thành phố thủ đô của nó là gì? Làm việc nhóm. Ghép các quốc gia với thủ đô của họ. Nhóm đầu tiên tìm được tất cả các câu trả lời đúng sẽ thắng.)

Answer

1. The USA - Washington D.C

2. Canada - Ottawa

3. The UK - London

4. Australia - Canberra

5. New Zealand - Wellington

Xem thêm các bài học khác trong Tiếng Anh 7 Global success Unit 12

-/-

Giải Tiếng Anh 7 Global success Unit 12 Getting Started do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 7 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM