Sắt không có số oxi hóa + 3 trong hợp chất nào sau đây?

Sắt không có số oxi hóa + 3 trong hợp chất FeO, xác định số oxi hóa trong các hợp chất cho trước để tìm ra phương án chính xác.

Sắt không có số oxi hóa + 3 trong hợp chất nào sau đây?

A. Fe(OH)₃.

B. Fe(NO₃)₃.

C. Fe₂(SO₄)₃.

D. FeO.

Đáp án: D. FeO.

Sắt không có số oxi hóa + 3 trong hợp chất FeO

Giải thích

Các chất Fe(OH)₃,Fe(NO₃)₃,Fe₂(SO₄)₃ đều có số oxi hóa +3, chỉ có FeO mang số oxi hóa +2

Câu hỏi liên quan

1. Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeSO₄.

B. Fe(NO₃)₃.

C. FeO.

D. Fe(OH)₂.

Đáp án: B. Fe(NO₃)₃

Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất Fe(NO₃)₃

Xem giải thích đáp án câu 1: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây

2. Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeCl₂.

B. Fe(NO₃)₃.

C. Fe₂(SO₄)₃.

D. Fe₂O₃.

Trả lời:

Đáp án A. FeCl₂.

Xem giải thích đáp án câu 2: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây

3. Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2 ?

A. FeSO₄.

B. FeO.

C. FeCl₃.

D. Fe₂O₃.

Đáp án: A. FeSO₄.

Chất tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa Fe(OH)₂ là FeSO₄.

Xem giải thích đáp án câu 3: Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2

Trên đây đáp án cho câu hỏi Sắt không có số oxi hóa + 3 trong hợp chất nào sau đây và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X