Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây và nhắc lại các kiến thức liên quan tới sắt (II) cũng như các dạng bài tập thường gặp.

Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeCl₂.

B. Fe(NO₃)₃.

C. Fe₂(SO₄)₃.

D. Fe₂O₃.

Trả lời:

Đáp án A. FeCl₂.

Giải thích

FeCl2 là hợp chất chứa sắt có số oxi hóa +2. Các đáp án còn lại sắt đều có số oxi hóa là +3

Câu hỏi thường gặp

1. Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây

A. \(FeSO_4\)

B. FeO

C. \(Fe(OH)_3\)

D. \(Fe(OH)_2\)

Đáp án : C. \(Fe(OH)_3\)

2. Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây

A. \(H_2SO_4\) loãng

B. \(H_2SO_4 \) đặc, nóng

C. \(HNO_3\) loãng

D. \(HNO_3\) đặc, nguội

Đáp án : D.  \(HNO_3\) đặc, nguội

Giải thích

Sắt bị thụ động hóa trong dung dịch \(H_2SO_4 \) đặc nguội hoặc dung dịch \(HNO_3\) đặc nguội

3. Công thức của sắt(iii) hiđroxit là

Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là

A. \(Fe_2O_3\).

B. \(Fe(OH)_3\).

C. \(Fe_3O_4\).

D. \(Fe_2(SO4)_3\).

Đáp án : B. \(Fe(OH)_3\).

4. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2

A. HNO3 đặc, nóng.

B. HCl.

C. CuSO4.

D. H2SO4 đặc, nóng

Xem đáp án và giải thích tại đâyKim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2

Em có biết?

  • Hợp chất sắt (II) là hợp chất trong đó sắt có mức oxi hóa +2. Hợp chất sắt (II) gồm FeO, Fe(OH)2 và muối sắt (II). Các hợp chất sắt (II) có cả tính khử và tính oxi hóa nhưng tính khử đặc trưng hơn.
  • Các hợp chất sắt (II) thường kém bền dễ bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III).

Trên đây là đáp án cho câu hỏi sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây và các dạng câu hỏi thường gặp. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM