Sục khí CO2 vào dung dịch nào sau đây thu được kết tủa?

Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa keo trắng của Al(OH)3 , viết phương trình các phản ứng xảy ra để xác định chất kết tủa.

Sục khí CO2 vào dung dịch nào sau đây thu được kết tủa?

A. MgSO₄.

B. AlCl₃.

C. Na₂SO₄.

D. NaAlO₂.

Đáp án: D. NaAlO₂.

Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa

Giải thích

Sau khi sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO₂ sẽ xuất hiện kết tủa dạng keo của nhôm hiđroxit. Phương trình phản ứng diễn ra như sau

2NaAlO₂ + 3H₂O + CO₂ → 2Al(OH)₃ + Na₂CO₃

Câu hỏi liên quan

1. Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S và khí CO2

A. dung dịch HCl.

B. dung dịch Pb(NO₃)₂.

C. dung dịch K₂SO₄.

D. dung dịch NaOH.

Đáp án: B. dung dịch Pb(NO3)2.

Thuốc thử dùng để phân biệt khí H2S và khí CO2 là dung dịch Pb(NO3)2.

Xem giải thích đáp án câu 1: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S và CO2

2. Kim loại nào sau đây không điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

A. Ni.

B. Cu.

C. Al.

D. Ag.

Đáp án: C. Al

Kim loại không điều chế được bằng phương pháp thủy luyện là nhôm.

Trên đây đáp án cho câu hỏi Sục khí CO2 vào dung dịch nào sau đây thu được kết tủa ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM