Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2

Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2? Trong các muối và oxit cho trước, chất tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa Fe(OH)2 là FeSO4.

Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2 ?

A. FeSO₄.

B. FeO.

C. FeCl₃.

D. Fe₂O₃.

Đáp án: A. FeSO₄.

Chất tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa Fe(OH)₂ là FeSO₄.

Giải thích

Phương trình phản ứng các chất diễn ra như sau

FeSO₄ + 2NaOH \(\rightarrow \) Fe(OH)₂+ Na₂SO₄

FeO + NaOH \(\rightarrow \) không xảy ra phản ứng

FeCl₃ + 3NaOH \(\rightarrow \) Fe(OH)₃ + 3NaCl

Fe₂O₃ + NaOH \(\rightarrow \) không xảy ra phản ứng

Câu hỏi liên quan

1. Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3?

A. FeCl₃.

B. FeO.

C. Fe₂O₃.

D. Fe₃O₄.

Đáp án: A. FeCl₃

Dung dịch KOH tác dụng với FeCl3 tạo ra kết tủa Fe(OH)3

2. Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là ?

A. Fe(OH)₃.

B. Fe₂(SO₄)₃.

C. Fe₂O₃.

D. FeSO₄.

Đáp án : D. FeSO₄

Xem giải thích đáp án câu 2Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là

Trên đây đáp án cho câu hỏi Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2 và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM