Chất nào phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl

Xuất bản: 01/07/2020 - Tác giả:

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là KHCO3 do kali hiđrocacbonat có tính chất lưỡng tính nên có thể phản ứng với cả dung dịch axit và bazơ

Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl?

A. Ba(NO₃)₂.

B. MgCl₂.

C. KHCO₃.

D. K₂CO₃.

Đáp án: C. KHCO₃.

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là KHCO3

Giải thích

Phương trình phản ứng của KHCO3 với dung dịch NaOH và dung dịch HCl như sau

2KHCO₃ + 2NaOH → K₂CO₃ + Na₂CO₃ + 2H₂O

KHCO₃ + HCl → H₂O + CO₂ + KCl

Câu hỏi liên quan

1. Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2 ?

A. FeSO₄.

B. FeO.

C. FeCl₃.

D. Fe₂O₃.

Đáp án: A. FeSO₄.

Chất tác dụng với NaOH tạo ra kết tủa Fe(OH)₂ là FeSO₄.

Xem giải thích đáp án câu 1: Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)2

2. Điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không bị chuyển thành hợp chất sắt(III), người ta có thể cho thêm vào dung dịch lượng dư chất nào sau đây?

A. sắt.

B. kēm.

C. dung dịch HNO₃.

D. dung dịch HCl.

Đáp án: A. sắt.

Xem giải thích đáp án câu 2: Điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl

3. Kim loại nào vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với NaOH

A. Mg.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Đáp án: D. Al.

Kim loại nào vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng với NaOH là Al

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất nào phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM