Trắc nghiệm Hóa vô cơ lớp 12

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Hóa vô cơ lớp 12 có đáp án theo từng bài bao gồm đầy đủ các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau về kiến thức trọng tâm của Hóa vô cơ lớp 12 cho các em tham khảo.

Công thức của kali nitrat là gì ?

Công thức của kali nitrat là gì ?

Kali nitrat được dùng làm phân bón (phân đạm và phân kali) và để chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat là KNO3, gọi tên các chất để tìm ra đáp án.