Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

Xuất bản ngày 11/02/2022 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 30 SGK Toán Cánh Diều Tập 2 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 2] - bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên thuộc Chương 5: Phân số và số thập phân

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 1 chi tiết

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

1. Kiến thức cần ghi nhớ

Một số đặc điểm cơ bản về lý thuyết cần ghi nhớ:

a) Khái niệm phân số

Ta gọi \(\dfrac{a}{b}\), trong đó \(a,\;b \in \mathbb{Z},\;b \ne 0\) là phân số, a là tử số (tử) và b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Phân số \(\dfrac{a}{b}\) đọc là a phần b.

b) Phân số bằng nhau

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\)\(\dfrac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau, viết là \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\), nếu a.d = b.c.

Chú ý: Điều kiện a.d = b.c gọi là điều kiện bằng nhau của hai phân số \(\dfrac{a}{b}\)\(\dfrac{c}{d}\) .

c) Tính chất cơ bản của phân số

- Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng 1 số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Phương pháp rút gọn về phân số tối giản

Bước 1: Tìm ƯCLN của tử và mẫu sau khi đã bỏ dấu – (nếu có)

Bước 2: Chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất vừa tìm được, ta có phân số tối giản cần tìm

Quy đồng nhiều phân số

Bước 1: Viết các phân số đã cho dưới dạng phân số có mẫu dương. Tìm BCNN của các mẫu dương đó để làm mẫu số chung

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu, bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số ở Bước 1 với thừa số phụ tương ứng.

Bổ sung kiến thức: so sánh hai phân số

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 1 trang 25 - 30)

Câu hỏi khởi động trang 25 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Ta đã biết 3/5 là một phân số. Vậy -3/5 có phải là phân số không?

Hoạt động 1 trang 25 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Một tòa nhà chúng cư có ba tầng hầm được kí hiệu theo thứ tự từ trên xuống là B1, B2, B3.

Hoạt động 2 trang 25 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Viết kết quả của phép chia a:b trong mỗi trường hợp sau theo mẫu:

Luyện tập 1 trang 26 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: a) Tử số là - 6, mẫu số là 17; b) Tử số là - 12, mẫu số là -37.

Luyện tập 2 trang 26 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Cách viết nào dưới đây cho ta phân số: a) 4/-9; b) 0,25/9 ; c) -9/0

Hoạt động 3 trang 26 Toán 6 Cánh Diều tập 2:  Viết các phân số biểu thị phần đã tô màu trong mỗi hình bên. Hai phân số đó có bằng nhau không?

Hoạt động 4 trang 26 Toán 6 Cánh Diều tập 2: So sánh tích của tử ở phân số thứ nhất và mẫu ở phân số thứ hai với tích của mẫu ở phân số

Luyện tập 3 trang 27 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Các cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? a)4/8 và -1/-2; b)1/-6 và -3/-18

Hoạt động 5 trang 27 Toán 6 Cánh Diều tập 2: a)Ta có: 1/5 = 2/10 vì 1.10 = 2.5 (quy tắc bằng nhau của hai phân số) Tìm số nguyên thích hợp

Luyện tập 4 trang 28 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Viết phân số sau thành phân số bằng nó và có mẫu là số dương: a/-b (a thuộc Z, b thuộc N*)

Luyện tập 5 trang 30 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Quy đồng mẫu những phân số sau: -3/8; 2/-3; 3/72

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 1 trang 30)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: a) Tử số là -43, mẫu số là 19;...

Bài 2 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Các cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? a) -2/9 và 6/-27 b) -1/5 và 4/25

Bài 3 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tìm số nguyên x, biết: a) -28/35 và 16/x ; b) x+7/15 và -24/36

Bài 4 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản: 14/21 ; -36/48 ; 28/-52 ; -54/-90

Bài 5 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: a) Rút gọn phân số Rút gọn phân số -21/39 về phân số tối giản về phân số tối giản.

Bài 6 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Quy đồng mẫu những phân số sau: a) -5/14 và 1/(-21) ; b) 17/60; -5/18; -64/90

Bài 7 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Trong các phân số sau, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại: 6/25 ; -4/50 ; -27/54 ; -18/-75 ; 28/-56

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giúp các em tổng hợp kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập trong phần giải toán 6 Cánh diều chương 5 bài 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM