Bài 6 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều)

Giải Bài 6 trang 58 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh Diều] - Toán lớp 6 tập 1 - Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 6 trang 58 theo nội dung bài Bội chung và bội chung nhỏ nhất SGK Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT

Giải Bài 6 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều

Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia. Biết rằng khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết. Câu lạc bộ thể thao đó có bao nhiêu học sinh?

Giải

Gọi a là số học sinh của câu lạc bộ thể thao (a ∈ \(N^*\), \(a ≤ 50\))

Vì khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết nên a là bội chung của 5 và 8.

Ta có: 5 = \(5^1\); 8 = \(2^3\)

Do đó: BCNN(5, 8) = \(5^1\) . \(2^3\) = 5 . 8 = 40

Vậy BC(5, 8) ={0; 40; 80; 120; …}

Theo đề bài a ≤ 50 nên a = 40.

Vậy câu lạc bộ thể thao đó có 40 học sinh.

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Cánh Diều: Bài 6 trang 58 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Cao Linh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM