Bài 8 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Bài 8 trang 130 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 8 trang 130 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 8 trang 130 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 phần Đại Số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nâng cao khác.

Đề bài 8 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(|2x - 3| = 4\);

b) \(|3x - 1| - x = 2\).

» Bài tập trước: Bài 7 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 130 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng bài toán: |A(x)| = B(x)

\(A(x) = B(x)\) với \( A(x) ≥ 0\)

hoặc \( -A(x) = B(x)\) với \(A(x) < 0\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 8 trang 130 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(|2x - 3| = 4\)

+) Trường hợp 1: \(|2x-3|=2x-3\) khi \(2x - 3 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant \dfrac{3}{2}\)

Ta có:

\(\eqalign{ & 2x - 3 = 4 \cr & \Leftrightarrow 2x = 4 + 3 \cr & \Leftrightarrow 2x = 7 \cr & \Leftrightarrow x = {7 \over 2} \text{( Thỏa mãn)}\cr} \)

+) Trường hợp 2: \(|2x-3|=-2x+3\) khi \(2x - 3 < 0 \Leftrightarrow x < \dfrac{3}{2}\)

Ta có:

\(\eqalign{ & - 2x + 3 = 4 \cr & \Leftrightarrow - 2x = 4 - 3 \cr & \Leftrightarrow - 2x = 1 \cr & \Leftrightarrow x = - {1 \over 2} \text{ (Thỏa mãn)}\cr} \)

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x = \dfrac{7}{2};x = \dfrac{{ - 1}}{2}\).

b) 

\(|3{\rm{x}} - 1|\, = \left[ \begin{array}{l} 3{\rm{x}} - 1\,khi\,x \ge \frac{1}{3}\\ - \left( {3{\rm{x}} - 1} \right)\,khi\,x < \frac{1}{3}\, \end{array} \right.\)

+) Trường hợp 1: Khi \(x \ge \frac{1}{3}\) ta có:

\(\begin{array}{l} |3{\rm{x}} - 1| - x = 2\\ \Leftrightarrow 3{\rm{x}} - 1 = 2 + x\\ \Leftrightarrow 3{\rm{x}} - x = 2 + 1\\ \Leftrightarrow 2{\rm{x}} = 3\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{2}\left( \text{Thỏa mãn} \right) \end{array}\)

+) Trường hợp 2: Khi \(x < \dfrac{1}{3}\) ta có:

\(\begin{array}{l} |3{\rm{x}} - 1| - x = 2\\ \Leftrightarrow - 3{\rm{x}}\,{\rm{ + }}\,1 = 2 + x\\ \Leftrightarrow - 3{\rm{x}} - x = 2 - 1\\ \Leftrightarrow - 4{\rm{x}} = 1\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{{ - 1}}{4}\left( \text{Thỏa mãn} \right) \end{array}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm \(x = \dfrac{3}{2};x = \dfrac{{ - 1}}{4}\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 9 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 8 trang 130 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
28/10/2019    14:13 PM
28/10/2019    14:13 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top