Bài 7 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Bài 7 trang 130 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 7 trang 130 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 7 trang 130 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 phần Đại Số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nâng cao khác.

Đề bài 7 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(\dfrac{{4x + 3}}{5} - \dfrac{{6x - 2}}{7} = \dfrac{{5x + 4}}{3} + 3\)

b) \(\dfrac{{3\left( {2x - 1} \right)}}{4} - \dfrac{{3x + 1}}{{10}} + 1 \)\(\,= \dfrac{{2\left( {3x + 2} \right)}}{5}\)

c) \(\dfrac{{x + 2}}{3} + \dfrac{{3\left( {2x - 1} \right)}}{4} - \dfrac{{5x - 3}}{6} \)\(\,= x + \dfrac{5}{{12}}\)

» Bài tập trước: Bài 6 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 130 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

- Qui đồng, khử mẫu các phân thức.

- Chuyển các hạng tử chứa sang vế trái, các hạng tử tự do sang vế phải.

- Rút gọn, tìm \(x\).

- Kết luận.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 7 trang 130 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a) \,\,\,\, \dfrac{4x + 3}{5} - \dfrac{6x - 2}{7} = \dfrac{5x + 4}{3} + 3 \\\Leftrightarrow \dfrac{21.(4x + 3)}{105} - \dfrac{15(6x - 2)}{105} = \dfrac{35(5x + 4)}{105} + \dfrac{315}{105} \\ \Rightarrow 21(4x + 3) - 15(6x - 2) = 35(5x + 4) + 315 \\ \Leftrightarrow 84x + 63 - 90x + 30 = 175x + 140 + 315 \\ \Leftrightarrow 181x = -362 \\ \Leftrightarrow x = -2\)


Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S = \{-2\}\)


\(b) \,\,\,\,\dfrac{3(2x - 1)}{4} - \dfrac{3x +1}{10} + 1 = \dfrac{2(3x + 2)}{5} \\ \Leftrightarrow \dfrac{15(2x - 1)}{20} - \dfrac{2(3x +1)}{20} + \dfrac{20}{20} = \dfrac{8(3x + 2)}{20} \\ \Rightarrow 15(2x - 1) - 2(3x + 1) + 20 = 8(3x + 2) \\ \Leftrightarrow 30x - 15 - 6x - 2 + 20 = 24x + 16 \\ \Leftrightarrow 0x = 13 \,\, \text{(vô lí)}\)


Vậy phương trình đã cho vô nghiệm hay \(S = \varnothing\)


\(c) \,\,\,\,\dfrac{x + 2}{3} + \dfrac{3(2x - 1)}{4} - \dfrac{5x - 3}{6} = x + \dfrac{5}{12} \\ \Leftrightarrow \dfrac{4(x + 2)}{12} + \dfrac{9(2x - 1)}{12} - \dfrac{2(5x - 3)}{12} = \dfrac{12x}{12} + \dfrac{5}{12} \\ \Rightarrow 4(x + 2) + 9(2x - 1) - 2(5x - 3) = 12x + 5 \\ \Leftrightarrow 4x + 8 + 18x - 9 - 10x + 6 = 12x + 5 \\ \Leftrightarrow 0x = 0 \,\, \text{(luôn đúng)}\)

Vậy phương trình có vô số nghiệm hay \(S = \mathbb{R}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 8 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 7 trang 130 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
28/10/2019    14:18 PM
28/10/2019    14:18 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top