Bài 7 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Xuất bản: 28/10/2019 - Tác giả:

Bài 7 trang 130 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 7 trang 130 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 7 trang 130 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 phần Đại Số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nâng cao khác.

Đề bài 7 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) \(\dfrac{{4x + 3}}{5} - \dfrac{{6x - 2}}{7} = \dfrac{{5x + 4}}{3} + 3\)

b) \(\dfrac{{3\left( {2x - 1} \right)}}{4} - \dfrac{{3x + 1}}{{10}} + 1 \)\(\,= \dfrac{{2\left( {3x + 2} \right)}}{5}\)

c) \(\dfrac{{x + 2}}{3} + \dfrac{{3\left( {2x - 1} \right)}}{4} - \dfrac{{5x - 3}}{6} \)\(\,= x + \dfrac{5}{{12}}\)

» Bài tập trước: Bài 6 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 130 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

- Qui đồng, khử mẫu các phân thức.

- Chuyển các hạng tử chứa sang vế trái, các hạng tử tự do sang vế phải.

- Rút gọn, tìm \(x\).

- Kết luận.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 7 trang 130 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a) \,\,\,\, \dfrac{4x + 3}{5} - \dfrac{6x - 2}{7} = \dfrac{5x + 4}{3} + 3 \\\Leftrightarrow \dfrac{21.(4x + 3)}{105} - \dfrac{15(6x - 2)}{105} = \dfrac{35(5x + 4)}{105} + \dfrac{315}{105} \\ \Rightarrow 21(4x + 3) - 15(6x - 2) = 35(5x + 4) + 315 \\ \Leftrightarrow 84x + 63 - 90x + 30 = 175x + 140 + 315 \\ \Leftrightarrow 181x = -362 \\ \Leftrightarrow x = -2\)


Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S = \{-2\}\)


\(b) \,\,\,\,\dfrac{3(2x - 1)}{4} - \dfrac{3x +1}{10} + 1 = \dfrac{2(3x + 2)}{5} \\ \Leftrightarrow \dfrac{15(2x - 1)}{20} - \dfrac{2(3x +1)}{20} + \dfrac{20}{20} = \dfrac{8(3x + 2)}{20} \\ \Rightarrow 15(2x - 1) - 2(3x + 1) + 20 = 8(3x + 2) \\ \Leftrightarrow 30x - 15 - 6x - 2 + 20 = 24x + 16 \\ \Leftrightarrow 0x = 13 \,\, \text{(vô lí)}\)


Vậy phương trình đã cho vô nghiệm hay \(S = \varnothing\)


\(c) \,\,\,\,\dfrac{x + 2}{3} + \dfrac{3(2x - 1)}{4} - \dfrac{5x - 3}{6} = x + \dfrac{5}{12} \\ \Leftrightarrow \dfrac{4(x + 2)}{12} + \dfrac{9(2x - 1)}{12} - \dfrac{2(5x - 3)}{12} = \dfrac{12x}{12} + \dfrac{5}{12} \\ \Rightarrow 4(x + 2) + 9(2x - 1) - 2(5x - 3) = 12x + 5 \\ \Leftrightarrow 4x + 8 + 18x - 9 - 10x + 6 = 12x + 5 \\ \Leftrightarrow 0x = 0 \,\, \text{(luôn đúng)}\)

Vậy phương trình có vô số nghiệm hay \(S = \mathbb{R}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 8 trang 130 SGK Toán 8 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 7 trang 130 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM