Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 6 trang 34 SGK Hóa 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 34 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn giải

- Tính số mol saccarozo

- Viết PTHH, đặt số mol vào PTHH => số mol AgNO3 và Ag => khối lượng

Đáp án bài 6 trang 34 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 6 trang 34 sgk hóa lớp 12
» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 36 SGK Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    12:06 PM
18/07/2018    12:06 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top