Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 3 trang 34 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 34 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

a) So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. 
b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Đáp án bài 3 trang 34 sgk hóa học lớp 12

a) So sánh tính chất vật lý:

Đáp án bài 3 trang 34 sgk hóa lớp 12

b) 

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

Tinh bột thuộc loại polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xíchC6H10O5 liên kết với nhau, các mắt xích liên kết với nhau tạo thành hai dạng: dạng lò xo không phân nhánh gọi là amilozơ, dạng lò xo phân nhánh gọi là amilopectin. Amilozơ được tạo thành từ các gốc α-glucozơ liên kết với nhau thành mạch dài, xoắn lại với nhau và có phân tử khối lớn. Còn amilopectin có cấu tạo mạng không gian gồm cấc mắt xích α-glucozơ tạo nên.

Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau tạo thành mạch kéo dài, có phân tử khối rất lớn.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    06:23 AM
18/07/2018    06:23 AM
Back to top