Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 33 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 33 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Gợi ý: Dùng dung dịch NaOH để nhận biết

Đáp án bài 2 trang 33 sgk hóa lớp 9

Cho dung dịch NaOH vào ba ống nghiệm chứa các muối trên, chất trong ống nghiệm nào cho kết tủa màu xanh lam là CuSO4, chất trong ống nghiệm cho kết tủa trắng sau chuyển thành màu đen là AgNO3. Chât trong ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là NaCl.

Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH↓ + NaNO3

2AgOH ⟶ Ag2O↓ + H2O.

» Bài tiếp theo: Bài 3 tr 33 sgk hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 33 sách giáo khoa hóa 9 để xem ở dưới đây
Tải về
09/08/2018    20:52 PM
09/08/2018    20:52 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Yêu cầu giải đề