Bài 1 trang 36 SGK Hóa học lớp 9

Xem ngay hướng dẫn lời giải và đáp án chi tiết bài 1 trang 36 sách giáo khoa Hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài:

Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:

a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?

b) Không độc nhưng cũng không nên có trong nước ăn vì vị mặn của nó?

c)

Không tan trong nước, nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

d) Rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

Đáp án bài 1 trang 36 sgk hóa lớp 9

a) Pb(NO3)2

b) NaCl

c) CaCO3

d) CaSO4

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 36 SGK Hóa lớp 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X