Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 1 trang 36 SGK Hóa học lớp 9

Xem ngay hướng dẫn lời giải và đáp án chi tiết bài 1 trang 36 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài:

Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:

a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?

b) Không độc nhưng cũng không nên có trong nước ăn vì vị mặn của nó?

c) Không tan trong nước, nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

d) Rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

Đáp án bài 1 trang 36 sgk hóa lớp 9

a) Pb(NO3)2                    

b) NaCl                     

c) CaCO3                

d) CaSO4

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 36 SGK Hóa lớp 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 36 SGK Hóa học lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    06:48 AM
10/08/2018    06:48 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu