Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 6 trang 25 SGK hóa 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 6 trang 25 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat cần dùng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Đáp án bài 6 trang 25 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 6 trang 25 sgk hóa lớp 12
» Bài tiếp theo: Bài 1 tr 33 SGK Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    00:09 AM
18/07/2018    00:09 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top