Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 25 SGK Hóa học 12

Xem hướng dẫn giải và đáp án bài tập 5 trang 25 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12.

Đề bài

Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic;

b) Fructozơ, glixerol, etanol;

c) Glucozơ, fomanđehit, etanol, axit axetic.

Đáp án bài 5 trang 25 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 25 sgk hóa lớp 12

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 25 SGK Hóa học 12

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    22:22 PM
17/07/2018    22:22 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top