Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 1 trang 25 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 25 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Glucozơ và fructozơ 

A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.

C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất.

D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

Hướng dẫn giải

Nắm được đặc điểm cấu tạo tương tự nhau của glucozo và fructozo từ đó suy ra tính chất hóa học giống nhau.

Đáp án bài 1 trang 25 sgk hóa học lớp 12

Đáp án A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    14:54 PM
17/07/2018    14:54 PM
Back to top