Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 4 trang 25 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 25 SGK hóa học lớp 12 .

Đề bài

Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo?

Đáp án bài 4 trang 25 sgk hóa học lớp 12

Những thí nghiệm chứng minh cấu tạo glucozo:

- Glucozo có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic => Glucozo có nhóm CHO

- Glucozo tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam => Glucozo có nhiều nhóm OH liền kề nhau

- Glucozo tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO => Glucozo có 5 nhóm OH

- Khử hoàn toàn glucozo thu được hexan => Glucozo có 6C tạo thành mạch không nhánh

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    20:55 PM
17/07/2018    20:55 PM
Back to top