Bài 2 trang 103 sgk Hóa 9

Đáp án bài 2 trang 103 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2 (SGK)
Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của clo theo sơ đồ 2.

Đáp án bài 2 trang 103 sgk Hóa học lớp 9

Đáp án bài 2 trang 103 sgk hóa lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X