Bài 1 trang 91 sgk Hóa 9

Hướng dẫn giải bài 1 trang 91 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 : Lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền.
Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền. Viết phương trình hoá học.

Đáp án bài 1 trang 91 sgk Hóa học lớp 9

Phản ứng chứng tỏ H2CO3 yếu hơn HCl là phản ứng giữa HCl và muối cacbonat: axit cacbonic bị axit HCl mạnh hơn đẩy ra khỏi muối. Axit H2СO3 tạo thành bị phân hủy ngay thành khí CO2 và H2O chứng tỏ rằng H2CO3 là axit không bền.

Thí dụ:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X