Bài 5 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Bài 5 trang 132 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 5 trang 132 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 5 trang 132 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nâng cao khác.

Đề bài 5 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Trong tam giác \(ABC\) các đường trung tuyến \(AA’\)\(BB’\) cắt nhau ở \(G\). Tính diện tích tam giác \(ABC\) biết rằng diện tích tam giác \(ABG\) bằng \(S.\)

» Bài tập trước: Bài 4 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 132 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng: tính chất trung tuyến, trọng tâm, công thức tính diện tích tam giác.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 5 trang 132 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 5 trang 132 sgk Toán 8 tập 2

Ta có: \(AC = 2AB’\) (tính chất trung tuyến)

\(\Delta ABC,\,\Delta ABB'\) có cùng chiều cao hạ từ đỉnh \(B\) xuống đáy \(AC\).

\( \Rightarrow \) \({S_{ABC}} = 2{S_{ABB'}}\) (1)

Xét \(\Delta ABC\) có các đường trung tuyến \(AA’\)\(BB’\) cắt nhau ở \(G\) (gt)

\( \Rightarrow \) \(G\) là trọng tâm của \(\Delta ABC\) (định nghĩa trọng tâm)

\( \Rightarrow \) \(BB' = \dfrac{3}{2}BG\) (tính chất trọng tâm) 

Suy ra chiều cao hạ từ \(B'\) xuống đáy \(AB\) bằng \(\dfrac{3}{2}\) lần chiều cao hạ từ \(G\) xuống đáy \(AB\)

Mà \(\Delta ABG,\,\Delta ABB'\) chung đáy \(AB\)

Nên \({S_{ABB'}} = \dfrac{3}{2}{S_{ABG}}\) (2)

Từ (1), (2) suy ra \({S_{ABC}} = 2.\dfrac{3}{2}{S_{ABG}} = 3S\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 6 trang 132 SGK Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 5 trang 132 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
28/10/2019    11:46 AM
28/10/2019    11:46 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top