Bài 5 trang 117 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 31/01/2020

Bài 5 trang 117 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 5 trang 117 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 5 trang 117 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 5 trang 117 SGK Hóa 8

Đề bài

Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chữa 24,5g axit sunfuric.

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

Cách giải

Đổi số mol \({n_{Fe}} = \dfrac{{22,4}}{{56}} = \,?(mol)\)

Đổi số mol \({n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{24,5}}{{98}} = ?\,(mol)\)

Viết phương trình hóa học xảy ra:

Fe   +   H2SO4   →  FeSO4 + H2 ↑

xét xem Fe hay H2SO4  phản ứng hết. Mọi tính toán theo số mol của chất phản ứng hết.

Đáp án

Bài làm cách 1

a. Số mol sắt là: n = \(\dfrac{22,4}{56}\) = 0,4 (mol)

Số mol axit sunfuric là: n = \(\dfrac{24,5}{98}\) = 0,25 (mol)

Phương trình phản ứng:

Fe   +   H2SO4   →  FeSO4 + H2 ↑

1mol      1mol                   1mol

0,25mol   0,25mol              0,25mol

Theo phương trình phản ứng hóa học, cứ 1 mol sắt tác dụng thì cần 1mol H2SO4. Do đó, 0,25 mol sắt tác dụng thì cần 0,25 mol H2SO4.

Vậy, số mol sắt dư là: n dư = 0,4 – 0,25 = 0,15 (mol)

Khối lượng sắt dư là: m dư = 0,15x56 = 8,4 (g)

b. Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có: nH2 = nFe = 0,25 mol

thể tích khí hiđro thu được ở đktc là: VH2 = 0,25x22,4 = 5,6 (lít).

Bài làm cách 2

a) \(n_{Fe}=\frac{m}{M} = \frac{22,4}{56} = 0,4 \ mol\\ n_{H_2SO_4} = \frac{m}{M} = \frac{24,5}{98} = 0,25 \ mol. \)

Phương trình hóa học của phản ứng:
\(Fe + H_2SO_4 → FeSO_4 + H_2\uparrow \)

Theo phương trình hóa học trên;

So sánh tỉ lệ : \(\frac{n_{Fe}}{1}>\frac{n_{H_2SO_4}}{1}\)

Khối lượng \(Fe \) dư.

\(m_{Fe\ dư }=n_{Fe\ dư}\times M=(0,4 -0,25) \times 56 = 8,4g. \)

b) Theo phương trình phản ứng trên:

Do khối lượng \(Fe \) dư nên tính thể tích khí \(H_2 \) theo số mol \(H_2SO_4\).

\(n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,25\ mol\\ V_{khí}=n\times 22,4 = 0,25 \times 22,4 = 5,6(lít)\)

Ghi nhớ

- Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng cách cho axit (HCl hoặc \(H_2SO_4\) loãng) tác dụng với kim loại kẽm ( hoặc sắt, nhôm).

- Thu khí \(H_2\) vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước. Nhận ra khí \(H_2\) bằng que đóm đang cháy.

- Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

»» Bài trước:: Bài 4 trang 117 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 5 trang 117 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM