Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 5 trang 117 SGK Hóa học 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 117 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập Một

Đề bài

Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit sunfuric.

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

Lời giải đáp án bài 5 tr. 117 SGK Hóa học lớp 8

n Fe = 22,4/56 = 0,4 mol.

nHSO = 24,5/98 = 0,25 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + HSO → FeSO + H₂.

So sánh tỉ lệ 0,4/1 > 0,25/1.

Khối lượng Fe dư:

mFe dư (0,4 -0,25) . 56 = 8,4g.

Theo phương trình phản ứng trên:

Do khối lượng Fe dư nên tính thể tích khí H theo số mol H₂SO.

Vkhí = 0,25 . 22,4 = 5,6l.

»» Bài trước: Bài 4 trang 117 SGK Hóa học 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 117 SGK Hóa học 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu