Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 4 trang 117 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 117 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm hóa học có thể điều chế hiđro dung dịch HCl và axit H₂SO₄.

a) Viết các phương trình hóa học có thể điều chế hiđro;

b) Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế được 2,24 lít khí hiđro (đktc)?

Lời giải đáp án

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + H₂SO₄ → FeSO₄ + H₂.

Zn + H₂SO₄ → ZnSO₄ + H₂.

Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂.

Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂.

nH₂ = 2,24/22,4 = 0,1 mol.

Theo phương trình (3) mFe cần dùng: 56.0,1 = 5,6g.

Theo phương trình (4) mZn cần dùng: 65.0,1 = 6,5g.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 117 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu