Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 3 trang 117 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 117 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm thế được không? Vì sao?

Lời giải đáp án bài 3 trang 117 SGK Hóa học lớp 8

Vì khí O₂ (M =32) nặng hơn không khí (M=29) nên khi thu khí oxi ta có thể để ống nghiệm nghiêng hoặc để đứng còn khí H₂ nhẹ hơn không khí nên khi thu khí phải úp ngược ống nghiệm không được để đứng ống nghiệm.

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 117 SGK hóa 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 117 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu