Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải bài 2 trang 117 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 117 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a) Mg + O₂    → MgO.

b) 2KMnO₄ → K₂MnO₄ + MnO₂ + O₂.

c) Fe + CuCl₂ → FeCl₂ + Cu.

Lời giải đáp án

Phản ứng a) là phản ứng hóa hợp.

Phản ứng b) là phản ứng oxi- hóa khử (phản ứng phân hủy).

Phản ứng c) là phản ứng thế.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 117 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu