Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 1 trang 117 SGK Hóa học lớp 8

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập 1 trang 117 sách giáo khoa Hóa lớp 8 tập 1

Đề bài

Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?

a) Zn + H₂SO₄ → ZnSO₄ + H₂.

b) 2H₂O → 2H₂ + O₂.

c) 2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂.

Đáp án bài 1 trang 117 SGK Hóa học lớp 8

Phản ứng hóa học điều chế H₂ trong phòng thí nghiệm là: a)c)

*****

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 117 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu