Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 41 trang 80 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 41 trang 80 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Tìm các dấu hiệu để nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Lời giải đáp án

Từ trường hợp 1 ta có:

- Nếu cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân này tỉ lệ với cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Từ trường hợp 2 và 3 ta có:

- Nếu hai tam giác cân có một góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu