Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 1 trang 144 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 144 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9 bài học về Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (Chương 5 - Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime)

Đề bài

Chọn các chất thích hợp thay vào chữ cái rồi viết phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau :

Câu hỏi bài 1 trang 144 sgk hóa lớp 9

» Xem thêm: Đáp án bài 2 trang 144 sgk Hóa học 9

Đáp án bài 1 trang 144 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 1 trang 144 sgk hóa lớp 9
 

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 1 trang 144 môn Hóa lớp 9, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án các bài tập trong chương 5 - Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime hoặc hướng dẫn giải bài tập hóa 9 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    22:13 PM
24/08/2018    22:13 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu