Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 4 trang 132 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 132 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Cho biết khối lượng mol của một oxit axit kim loại là 160gam, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hóa học của oxit. Gọi tên oxit kim loại đó.

Lời giải bài 4 trang 132 sgk Hóa 8

Đặt công thức của oxit kim loại là MxOy

Khối lượng của kim loại trong oxit kim loại: 160.70/100 = 112g.

mx=112 kẻ bảng ta có

x 1 2 3
M 112(loại) 56(nhận) 37,33(loại)

Khối lượng của oxit là 160 -112 = 48g.

16.y = 48 => y=3.

Vậy công thức hóa học của oxit kim loại là Fe2O3.

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 132 sgk Hóa 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 132 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu