Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải bài 3 trang 132 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 132 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:

Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sunfat, magie Hiđrocacbonat, canxi photphat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Lời giải đáp án

Công thức hóa học của những muối:

CuCl₂, ZnSO₄, Fe₂(SO₄)₃, Mg(HCO₃)₂, Ca₃(PO4)₂, Na₂HPO₄; NaH₂PO₄.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 132 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu