Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 1 trang 131 SGK Hóa học 8

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài 1 trang 131 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro.

a) Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Các phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng hóa học nào?

Lời giải đáp án bài 5 tr. 131 SGK Hóa lớp 8

a) Phương trình phản ứng xảy ra là:

K + H₂O → KOH + H₂.

Ca + 2H₂O → Ca(OH)₂ + H₂.

b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng thế.

Trên đây là hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 (trang 131 Hóa học 8) các em cũng có thể tham khảo thêm đáp án Bài 2 tr. 132 SGK Hóa 8 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 131 SGK Hóa học 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu