Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 4 trang 130 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 130 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Viết công thức hóa học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây:

Na₂O, Li₂O, FeO, BaO, CuO, Al₂O₃.

Lời giải đáp án

Công thức hóa học của các bazơ tương ứng với các oxit là:

NaOH tương ứng với Na₂O.

LiOH tương ứng với Li₂O.

Cu(OH)₂ tương ứng với CuO.

Fe(OH)₂ tương ứng với FeO.

Ba(OH)₂ tương ứng với BaO.

Al(OH)₃ tương ứng với Al₂O₃.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 4 trang 130 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu