Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 2 trang 130 sgk Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 130 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần

Đề bài

Hãy viết công thức hóa học của các axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:

-Cl, =SO₃ , =SO₄ , -HSO₄ , =CO₃ , ≡PO₄ , =S, -Br, -NO₃.

Lời giải bài 2 trang 130 sgk Hóa 8

Công thức hóa học của các axit là:

HCl: axit clohidric.

H₂SO₄: axit sunfuric.

H₂SO₃: axit sunfurơ.

H₂CO₃: axit cacbonic.

H₃PO₄: axit photphoric.

H₂S: axit sunfuhiđric.

HBr: axit bromhiđric.

HNO₃: axit nitric.

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 130 sgk Hóa 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 130 sgk Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu