Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải bài 3 trang 130 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 130 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Hiđro - Nước

Đề bài

Hãy viết công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit sau: H₂SO₄, H₂SO₃, H₂CO₃, HNO₃, H₃PO₄.

Lời giải đáp án

Công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với các axit là:

H₂SO₄ oxit axit là: SO₃.

H₂SO₃ oxit axit là: SO₂.

H₂CO₃ oxit axit là: CO₂.

HNO₃ oxit axit là: NO₂.

H₃PO₄ oxit axit là: P₂O₅.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 130 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu