Bài 35 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

Bài 35 trang 51 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 35 trang 51 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn muốn giải bài 35 trang 51 SGK Toán 8 tập 2? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 8 bài 5 chương 4 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối khác

Đề bài 35 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

 Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức:

a) \(A = 3x + 2 + |5x| \) trong hai trường hợp: \(x ≥ 0\) và \(x < 0\)

b) \(B = |-4x| -2x + 12\) trong hai trường hợp: \(x ≤ 0\) và \(x > 0\)

c) \(C = |x - 4| - 2x + 12 \) khi \(x > 5\)

d) \(D = 3x + 2 + |x + 5| \)

» Bài tập trướcBài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 35 trang 51 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

- Áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối.

- Rút gọn các biểu thức đã cho.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 35 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) \(A = 3x + 2 + |5x|  \)

- Khi \(x ≥ 0\) ta có \(5x ≥ 0\) nên \(|5x| =5x.\)

Do đó  \(A = 3x + 2 + 5x = 8x + 2\) khi \(x ≥ 0.\)

- Khi \(x < 0\) ta có \(5x < 0\) nên \(|5x| = -5x.\)

Do đó  \(A = 3x + 2 - 5x = -2x + 2\)    khi \(x <0.\)

Vậy \(A = 8x + 2\)   khi \(x ≥ 0;\)

      \(A = -2x + 2\) khi \(x < 0.\)

b) \(B =   |-4x| -2x + 12\)  

- Khi \(x  \leq 0\) ta có \(-4x \geq 0\) nên \( |-4x| =-4x.\)

Do đó \(B = -4x -2x + 12 = -6x +12\) khi \(x\leq  0.\)

- Khi \(x > 0\) ta có \(-4x < 0 \)nên \(|-4x| = -(-4x) =4x\) .

Do đó \(B = 4x -2x + 12 = 2x +12\) khi \(x <0.\)

Vậy \(B = -6x + 12\)   khi \(x \leq 0;\)

     \( B = 2x + 12\) khi \(x < 0.\)

c) \(C = |x - 4| - 2x + 12  \)

Với \(x > 5\) ta có \(x - 4 > 1\)  hay \(x - 4>0\) nên \(|x-4| = x-4.\)

Do đó: \(C = x - 4 - 2x + 12 = -x + 8 .\)

Vậy với \(x > 5\) thì \(C = -x + 8.\)

d) \(D = 3x + 2 + |x + 5| \)

- Khi \(x + 5 ≥ 0 \) hay \(x ≥ -5\) ta có \(|x + 5| =x+5 .\)

Do đó: \(D= 3x + 2 + x+ 5 =4x+7\)  khi \(x ≥ -5\)

- Khi \(x + 5 < 0\) hay \(x < -5\)  ta có \(|x + 5| = -(x+5) \)

Do đó: \(D= 3x + 2 - (x+5)  =3x+2-x-5=2x-3\)  khi \(x < -5\)

Vậy \(D = 4x + 7\) khi \(x ≥ -5\)

     \( D = 2x - 3\) khi \(x < -5\)

» Bài tập tiếp theoBài 36 trang 51 sgk Toán 8 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 35 trang 51 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X