Giải bài 30 trang 75 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 30 trang 75 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Tam giác đồng dạng

Đề bài

Tam giác A B C có độ dài các cạnh là A B = 3 c m , A C = 5 c m , B C = 7 c m . Tam giác A ′ B ′ C ′ đồng dạng với tam giác A B C và có chu vi bằng 55 c m . 

Hãy tính độ dài các cạnh của A′B′C′ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đáp án lời giải

đáp án bài 30
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 30 trang 75 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề