Trả lời câu hỏi bài 5 trang 74 sgk Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn trả lời và đáp án câu hỏi bài 5 trang 74 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2 phần Hình học.

Đề bài

Tìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng:

Đáp án lời giải

Ba cạnh ΔABC tương ứng tỉ lệ với ba cạnh ΔDFE

⇒ ΔABC ∼ ΔDFE

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 5 trang 74 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu