Trả lời câu hỏi bài 5 trang 74 sgk Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn trả lời và đáp án câu hỏi bài 5 trang 74 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2 phần Hình học.

Đề bài

Tìm trong hình 34 các cặp tam giác đồng dạng:

Đáp án lời giải

Ba cạnh ΔABC tương ứng tỉ lệ với ba cạnh ΔDFE

⇒ ΔABC ∼ ΔDFE

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu