Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 122 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 122 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy cho biết trong các chất sau:

CH3 - CH3 ; CH ≡ CH ; CH2 = CH2 ; CH4 ; CH ≡ C - CH3

a)  Chất nào có liên kết ba trong phân tử.

b)  Chất nào làm mất màu dung dịch brom.

Đáp án bài 1 trang 122 sgk hóa lớp 9

a) Các chất có liên kết ba trong phân tử là: CH≡CH và CH≡C-CH3

b) Các chất làm mất màu dung dịch brom: 

CH≡CH , CH2=CH v à CH≡CH-CH3

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 122 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    00:35 AM
22/08/2018    00:35 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu