Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 1 trang 122 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 122 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy cho biết trong các chất sau:

CH3 - CH3 ; CH ≡ CH ; CH2 = CH2 ; CH4 ; CH ≡ C - CH3

a)  Chất nào có liên kết ba trong phân tử.

b)  Chất nào làm mất màu dung dịch brom.

Đáp án bài 1 trang 122 sgk hóa lớp 9

a) Các chất có liên kết ba trong phân tử là: CH≡CH và CH≡C-CH3

b) Các chất làm mất màu dung dịch brom: 

CH≡CH , CH2=CH v à CH≡CH-CH3

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    00:35 AM
22/08/2018    00:35 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu