Bài 23 trang 83 sgk Hình học 6

Đáp án giải bài 23 trang 83 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 6 : Tính số đo x của góc PAQ trong hình 31.

Đề bài:

Hình 31 cho biết hai tia AM và AN đối nhau,Câu hỏi bài 23 trang 83 sgk toán 6 tập 2tia AQ nằm giữa hai tia AN và AP. Hãy tính số đo x của góc PAQ.

hình 31

Đáp án giải bài 23 trang 83 sgk Toán 6 tập 2

Đáp án bài 23 trang 83 sgk toán 6 tập 2

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 23 trang 83 sgk Hình học 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu