Bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Bài 19 trang 82 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 19 trang 82 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 19 trang 82 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz khác.

Đề bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Hình \(26\) cho biết hai góc kề bù \(xOy\) và \(yOy'\)\(\widehat{xOy} = 120^o\). Tính  \(\widehat{yOy'}.\)

Bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

» Bài tập trước: Bài 18 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 82 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm
 
Hai góc kề bù có tổng số đo bằng \(180^o\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Vì \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{yOy'}\) là hai góc kề bù nên:

\(\widehat{xOy} + \widehat{yOy'} = 180^o \\ \Rightarrow \widehat{yOy'} = 180^o - \widehat{xOy} = 180^o - 120^o = 60^o\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 20 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 19 trang 82 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu